Home / Big Builders 4 – 6 jaar

Big Builders 4 – 6 jaar

Kinderen willen de wereld om hen heen begrijpen, ze willen dingen ontdekken, proberen, creëren  en testen. Wij bieden de kinderen met behulp van Kid K’nex® kennis over die wereld en geven ze de ruimte om al spelen en bouwend tot meer inzicht te komen. We vertellen verhalen, spelen spelletjes en bieden de bouwmaterialen om de aangeboden kennis tastbaar te maken.

De modellen die de kinderen bouwen zullen de fantasie prikkelen en de kinderen uitdagen tot (samen) spelen en expressie.

Programma doelstellingen

 • kennis verbreden over de wereld om ons heen
 • ontwikkelen van fijne motoriek
 • verbreden woordenschat
 • gevoel van eigen competentie vergroten
 • ontwikkelen van communicatieve vaardigheden
 • aanmoedigen van creatief en probleemoplossend denken
 • ontwikkelen van ruimtelijk denken
 • uitbreiden van expressiemogelijkheden
 • leren samenwerken en spelen in groepen

Onderwerpen

 • het dierenrijk; kennisverbreding over verschillende dieren
 • meetkunde; wiskundige vormen en hun kenmerken
 • de ruimte; planeten in ons zonnestelsel
 • transport; herkennen van verschillende soorten vervoer
 • natuurwetten en hun relatie tot het dagelijks leven zoals evenwicht en drijven.

Het programma is ontwikkeld voor kinderen van groep 1 en 2 van de basisschool of voor kinderen op kinderdagverblijven die toe zijn aan wat extra uitdaging (meestal vanaf drie en een half jaar oud)

De gemiddelde lesduur is 45 minuten.

Naschoolse lessen Bosbeekschool vanaf vrijdag 10 januari

e² Young Engineers kit technisch LEGO Haarlem

Dit schooljaar gaan wij wederom naschoolse lessen met technisch LEGO geven aan de kinderen uit groep 3 t/m 8. We gaan dit keer andere modellen bouwen dan vorig schooljaar dus de kinderen die toen hebben deelgenomen, kunnen opnieuw deelnemen! Vanaf dit schooljaar hebben wij ook naschoolse lessen voor kleuters. Tijdens de ‘Big Builders’ gaan de kinderen aan de slag met …

Lees meer

Kid K’nex workshop aquariumdieren bouwen in bibliotheek Haarlem-Centrum op woensdag 19 februari

Op woensdag 19 februari gaan we een leuke Kid K’nex workshop geven in de bibliotheek van Haarlem-Centrum! We gaan tijdens deze workshop verschillende aquariumdieren bouwen! De kinderen krijgen een korte uitleg over de Kid K’nex doos met de bijbehorende onderdelen en over de verschillende aquariumdieren. Daarna gaat iedereen aan lekker aan de slag en vervolgens is er tijd voor spelen …

Lees meer