Young Engineers Haarlem vakantiedagen coronaprotocol

Laatste aanpassing: 5 juli 2021

Dit protocol is opgesteld door alle vertegenwoordigers van de verschillende Young Engineers vestigingen, een aantal aspecten hier zijn aangepast op de locatie waar we het in Haarlem laten plaatsvinden. In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden wordt. Dit protocol kan naar aanleiding van de ervaring uit de praktijk worden aangepast en is daarmee een levend document. 

Het spreekt voor zich dat wij te allen tijde de richtlijnen van de overheid volgen. Hierdoor is het mogelijk dat we misschien wel op het laatste moment onze programma’s dienen te wijzigen of annuleren. In dat geval ontvangt u uw inschrijfgeld voor niet uitgevoerde kampdagen retour.

Algemeen

Algemene richtlijnen

De meest recente richtlijn van het RIVM is het uitgangspunt. Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:

 • Houdt 1,5 meter afstand van anderen
 • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen

Hygiënemaatregelen algemeen

Hierbij geldt ook dat de RIVM richtlijnen het uitgangspunt zijn:

 • Iedereen, zowel kinderen als instructeurs, wast goed zijn/haar handen en meerdere keren per dag voor ten minste 20 seconden. Dit gebeurt aan het begin van de kampdag, voor de pauze, na de pauze, na het buitenspelen en een bezoek aan de wc.
 • Er worden geen handen geschud.
 • Hoesten/niezen in de elleboog.
 • Van je gezicht afblijven.
 • Gebruik van papieren handdoekjes.
 • Oppervlakten reinigen met water en zeep.

Instructeurs die de leiding over het kamp hebben zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen. Instructeurs zijn niet verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen.

Eten en drinken

 • Kinderen nemen hun eigen lunch mee, wij zorgen voor tussendoortjes tijdens de kleine pauzes. Uiteraard mogen kinderen ook zelf nog tussendoortjes meenemen.

Consequenties gebouw en faciliteiten

De beschikbare ruimte in het gebouw wordt zo optimaal mogelijk ingezet, zodat zoveel mogelijk afstand tussen kinderen en volwassen gecreëerd wordt.

Wegbrengen en ophalen van kinderen

Onze instructeurs zullen buiten op het plein staan om met behulp van de namenlijst het halen en brengen in goede banen te leiden. Ouders nemen buiten afscheid van de kinderen en komen niet binnen in de lokalen. 

Gezondheid

Thuisblijfbeleid

Young Engineers past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe. Een kind/instructeur met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:

 • Neusverkoudheid.
 • Hoesten.
 • Moeilijk ademen/benauwdheid.
 • Koorts boven 38 °C
 • Wanneer een kind/instructeur positief getest is op COVID-19 moet hij/zij thuisblijven en uitzieken totdat hij/zij beter is. Het kind mag pas aan de activiteiten van Young Engineers meedoen als hij/zij na het beter zijn ook 24 uur geen klachten meer heeft.
 • Als iemand in het huishouden van de kind/instructeur koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft

Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag het kind deelnemen aan de activiteiten. Als iemand in het huishouden van het kind getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet gewacht worden tot iedereen 24 uur klachtenvrij is en mag het kind daarna minimaal 10 dagen niet aan de kampactiviteiten deelnemen. 

Bij afwezigheid van een instructeur wordt hij/zij (indien mogelijk) vervangen. Mochten wij niet kunnen voorzien in een vervanger dan ontvangt u uw inschrijfgeld voor niet-uitgevoerde kampdagen retour.

Wegstuurbeleid

Indien een instructeur dan wel een kind gedurende de dag een van bovenstaande klachten ontwikkelt gelden de volgende richtlijnen:

 • Instructeur: de instructeur wordt z.s.m. vervangen en gaat naar huis.
 • Kind: het kind moet direct door een ouder/verzorger worden opgehaald.

Medisch handelen

Eventuele medische handelingen (zoals pleisters plakken) kunnen zonder extra persoonlijke beschermingsmiddelen worden uitgevoerd. Extra middelen, zoals mondkapjes, zijn niet nodig. 

Restitutie

Alleen in de volgende situaties kunt u restitutie verwachten voor kampdagen die zijn geannuleerd. In alle andere situaties gelden de algemene voorwaarden.

 • Annulering wegens maatregelen van de overheid.
 • Annulering wegens het niet kunnen vervangen van een instructeur.
 • Annulering wegens maatregelen van de door ons gehuurde cursuslocatie.
 • Neem bij twijfel over restitutie contact met ons op: info@e2youngengineershaarlem.nl of 06-14855307

Probeer ook

Naschoolse lessen De Caleidoscoop

Na de herfstvakantie komen wij weer leuke naschoolse lessen geven van de LEGO Bricks Challenge …